Massey Ferguson 5710 SL 2wd

Massey Ferguson 5710 SL

100 pk sisu agco power

Dyna 4 versnellingsbak